Portal za razblaživanje destilata


računica za količinu vode koju bi trebalo dodati
za razblaženje alkohola:
JA ti imam rakije Litara

od jačine % alkohola

želim da mi bude jačine % alkohola


brale trebao bi dodati Litara redestilovane VODE