ta Razblaživanje destilata alkohola, koliko treba dodati vode da bi se alkohol razblažio

Formula za razblaživanje destilata

računica za količinu vode koju bi trebalo dodati
za razblaženje alkohola:
JA ti imam rakije Litara

od jačine % alkohola

želim da mi bude jačine % alkohola


brale trebao bi dodati Litara redestilovane VODE
dodatni primeri


klikni na sliku da zumiras

korekcja prikazanog alkohola i temperature

Voćna vrsta sadržaj šećera(%) randman čistog alkohola od 100kg voća ranfman (l)
granice variranja prosečno variranje srednje vrednosti 50% rakije
jabuka 6 – 15 10 3 – 6 5 10
kruška 6 – 14 9 3 – 6 5 10
kajsija 4 – 14 7 3 – 7 4 8
breskva 7 – 12 8 - 4,5 9
trešnja 6 – 18 11 4 – 9 6 12
višnja 7 – 14 9 3 – 7 5 10
šljiva 8 – 15 10 4 – 8 6 12
malina 4,56 5,5 - 3 6
ribizla 4 – 9 - - 3,5 7
kupina 4 – 7 5,5 - 3,5 7
grožđe 9 – 19 14 4 – 10 8 16
komina - - 3,3 – 3,8 3,5 7
viski i talog - - 5,5 / – 6,6 5,5 11
vino - - 9,0 / – 12,0 10 20

Voćna vrsta Nešećerne materije u soku
jabuka 2,5%
kruška 3,5%
šljiva 4,0%
trešnja 5,0%
bobičasto voće (kupina, ribizla, jagoda) 3,5%

Uzmimo na primer da jabučni filtrat pokazuje 64 ºOe. Pri tome je temperatura filtrata 10 ºC. Radna temperatura širomera je 15 ºC. 15-10 = 5. Korekcija očitane vrednosti vrši se za 5 × 0,2 = 1,0 ºOe (za svaki ºC korekcija je 0,2 ºOe). S obzirom na to da je temperatura jabučnog filtrata niđža od 15 ºC (radne temperature širomera), korekcija se oduzima od očitanih Ekslovih stepeni na širomeru. 64,0 – 1,0 = 63,0 ºOe. Deljenjem Ekslovih stepeni (63) sa 4 dobija se približno sadržaj ekstrakta u tečnom delu (filtratu) voćnog kljuka koji treba da se umanji za količinu nešećernih materija za pojedine voćne vrste (gornja tabela). U ovom slučaju za filtrat jabučnog kljuka za 2,5, pa ceo obračun glasi :

63:4 – 2,5 = 15,75 – 2,5 + 13,25% šećera

Ova količina šećera odnosi se samo na tečni deo u voćnom kljuku. Količina apsolutnog (100%) alkohola, a koja se može očekivati od 100 litara voćnog kljuka, izračunava se na sledeći način:

100 l filtrata = (ºOe:4 – 2,5) × 0,56 = 13,25 × 0,56 = 7,4 lit.

Ovo znači da se od 100 litara filtrata koji sadrži 13,25 tež. % šečera, nakon normalno obavljenog vrenja, može očekivati 7,4 litara tečnog apsolutnog alkohola, što odgovara količini od 14,8 litara rakije jačine oko 50 vol. %. Međutim, važno je znati koliko se može dobiti litara apsolutnog alkohola (ili rakije određene jačine) od celokupne količine kljuka, tj. tečnog i čvrstog dela zajedno. Kada bi se voćni kljuk iscedio pod pritiskom, dobio bi se telni deo i čvrsti deo – komina. Kominu čine pokožice, semenke, koštice, peteljke itd. Očigledno je da se od određene količine voćnog kljuka dobije manje apsolutnog alkohola u odnosu na istu količinu tečnog dela voćnog kljuka, tj. filtrata. Stoga u procenu količine alkohola koja se očekuje od određene količine kljuka treba uključiti i udeo komine koji je prisutan u voćnom kljuku pojedinih voćnih vrsta. Udeo komine u vidu tzv. faktora za kominu je dat za pojedine voćne vrste u sledećoj tabeli:

Kljuk faktor za kominu (K)
jabuke 0,94 – 0,92
kruške 0,92 – 0,90
šljive 0,89 – 0,88
trešnje 0,85

Ukoliko uzmemo kao primer već korišćeni jabučni kljuk, čiji je filtrat imao 63 ºOe, tada se od 100 l kljuka očekivana količina apsolutnog alkohola dobija na sledeći način:

la.a / 100 litara kljuka = (ºOe : 4 – 2,5) × 0,56 × 0,94 = 7,4 × 0,94 = 6,95 lit.

To znači da se od 100 litara prevrelog jabučnog kljuka očekuje 6,95 litara apsolutnog alkohola ili oko 14 litara rakije jabukovače jačine 50 vol% alkohola. Usled niza faktora koji utiču na količinu komine u kljuku, sadržaja ne šećernih materija, kao i uslova pri samom vrenju izračunate količine apsolutnog alkohola koje se mogu očekivati su dosta okvirne. Mnogo talnije vrednosti se mogu dobiti neposredno pre destilacije kljuka, ukoliko odredimo sadržaj ekstrakta u filtratu dobijenog odmah nakon muljanja ili sitnjenja voća, kao i u filtratu nakon obavljenog alkoholnog vrenja. Izračunavanje se vrši na sledeći način:

PRIMER:

la.a/100 litara kljuka = (ºOe svežeg kljuka:4 – ºOe prevrelog kljuka:4) : 2

filtrat jabučnog kljuka pre vrenja 65 ºOe
filtrat jabučnog kljuka posle vrenja 10 ºOe

la.a/100 litara kljuka = (65:4 – 10:4) : 2 = (16,25 – 2,5) : 2 = 6,87 litara

Pri destilaciji 500kg voćnog kljuka od 12% slasti merenom po babou. Meka rakija bi kretala sa oko 50% i bila bi hvatana do 2-3% sa lule, da u prihvatnom sudu bude oko 10 - 20 vol.% alkohola. Vreme destilacije traje lagano oko 4-5 časova, temperatura rakije iz hladnjaka je 16 - 18°C a voda koja izlazi iz hladnjaka bi treba da bude 65°C
Kod prepreka odvojiti prvenca 10 - 15 časa po 1dl. Srednja frakcija (srce) Momenat prekidanja na luli 40-45 VOL.% i čini je oko 30-35% ukupne zapremine meke rakije.Količina rakije u srednjoj frakciji obično se kreće od 60-70vol.% U destilati ispod 60vol.% se može osetiti izvesni tonovi patoke...

Prilikom punjenja u burad potrebno je ostaviti 3-10%L sobodnog prostora za kiseonik, koji veoma povoljno utiče na sazrevanje dobijenog destilata. Poklopac ne treba zatvoriti do kraja jer je potrebno da ulazi kiseonik. Destilat treba da dozreva na tamnom mestu bar 6 do 8 nedelja na sobnoj temperaturi. Što je dozrevanje duže to će kvalitet biti bolji. Za Finalni buke je potrebno najmanje 6 godina.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.